Telve Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Augustyna Szamarzewskiego 31/19, 60-551 Poznań

KRS: 0000870963 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy
NIP 781-201-51-65 | REGON 387583800 | Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł

© 2020 Telve.pl